Dobročinné výzvy

Vzdelávanie

Potrebujete financie na štúdium či vzdelávacie aktivity? Na Donio vás prepojíme s tými, ktorí vás podržia.

Sú pre vás financie prekážkou pre získanie či poskytovanie vzdelania?

Jednoducho požiadajte okolie o finančnú podporu, či už rozbiehate vzdelávací projekt alebo potrebujete financie na vlastné štúdium.

Vytvoriť kampaň
 

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň